آتش سوزی منازل مسکونی
نوع ساختمان :
متراژ بنا (متر مربع) :
نوع اسکلت :
ارزش لوازم و اثاثیه(ریال) :
عمر بنا :
0